Norge p? skinner

Maverix AS har laget en rekke filmer for Norsk jernbaneforum. Denne inspirasjonsfilmen ble vist for en hel bransje under ?rets jernbanekonferanse p? Oslo Kongressenter.

No items found.

Jernbaneforum er navnet p? Norges viktigste jernbanekonferanse, som har v?rt arrangert ?rlig siden 2003. Bak Jernbaneforum st?r samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

V?ren 2015 fikk regjeringen tilslutning til reform av jernbanesektoren, som blant annet inneb?rer konkurranseutsetting av persontogtrafikken. Dette har siden v?rt et omdiskutert tema, og naturligvis en sentral del av ?rets konferanse.

Det var viktig for Norsk jernbaneforum med en visuell innledning til temaene p? konferansen, for ? belyste utfordringene bransjen st?r ovenfor. I tett samarbeid med teknisk arrang?r Jotne, jernbaneforumene og Jernbanedirektoratet utarbeidet Maverix en innholdspakke best?ende av grafikk, video stillbilder.

Flere prosjekter